Category Archives: Quản trị xã hội

Làm gì để giảm áp lực và sợ hãi?

Chu Mộng Long Một đất nước mà giới lãnh đạo không có tầm nhìn xa (mặc dù trong các đề án đều ghi “tầm nhìn đến…”) thì khi gặp sự cố, ắt gánh lấy một áp lực kinh khủng. Áp … Continue reading

Posted in Quản trị xã hội | Leave a comment

NGU và BẤT LƯƠNG là hai cái khác nhau

Nguyễn Huy Cường Một chính phủ biết quan tâm đến hạng cùng mạt trong xã hội không phải do những lãnh tụ của họ vĩ đại mà đơn giản, họ không cầm quyền bằng tính bất lương.   Có những … Continue reading

Posted in Quản trị xã hội | Leave a comment