Category Archives: Nha thầu Trung Cộng

Loại nhà thầu Trung Quốc bằng cách nào?

Trần Anh Sơn Ngày ấy cách đây trên 20 năm, tôi được chứng kiến bài học hết sức có ý nghĩa đối với Hiệp hội Xây dựng và Cung ứng vật liệu tại Ba Lan, xin được kể lại để … Continue reading

Posted in Nha thầu Trung Cộng | Leave a comment