Category Archives: Bất bình đẳng sắc tộc

Ẩm thực, chủng tộc và chính trị

Soleil Ho Joaquin Nguyễn Hòa, lược dịch Lời người dịch: Soleil Ho, hay Soleil Dan Vỹ Hồ, là một cây bút phê bình ẩm thực người Mỹ gốc Việt, sống ở California. Bài viết mới đây của cô trên báo … Continue reading

Posted in Bất bình đẳng sắc tộc | Leave a comment