Category Archives: Nguyễn Đình Thắng

Liên quan đến phát biểu của cựu Đại sứ Grover Joseph Rees về chương trình ROVR

Lê Xuân Khoa 16-3-2023 Mới đây, tôi được một số thân hữu gửi cho Bản tin Mạch Sống ngày 8 tháng 3 năm 2023 của tổ chức BPSOS, cho hay, Bộ Ngoại giao Mỹ mới thành lập chương trình Welcome … Continue reading

Posted in Định cư tị nạn Hoa Kỳ, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Đình Thắng | Leave a comment