Category Archives: Quản lý đất đai

Ngăn chặn từ đầu, xử lý tận gốc vi phạm xây dựng

Trần Văn Trãi Vi phạm xây dựng, đất đai xảy ra khá phổ biến, mỗi địa phương xử lý một khác. Không ít nơi hành xử một cách hình thức, ban hành quyết định phạt rồi cho tồn tại, từ … Continue reading

Posted in Quản lý đất đai | Leave a comment