Category Archives: Alexandre de Rhodes

Alexandre de Rhodes và sự tưởng tượng về lịch sử cận đại của nền sử học Việt Nam

Khôi Nguyễn, Đại học Oregon Tháng Mười một 27, 2019 Gần đây, thành phố Đà Nẵng muốn lấy tên Alexandre de Rhodes để đặt tên đường phố. Một số trí thức, trong đó có nhiều người giảng dạy lịch sử … Continue reading

Posted in Alexandre de Rhodes, Chữ quốc ngữ, Trần Trọng Kim | Leave a comment

Chữ quốc ngữ và 12 ‘tông đồ’ của phi nhân, phản khoa học

Trân Văn Giáo sĩ Alexandre de Rhodes. Bão lại nổi lên trên mạng xã hội sau khi thành phố Đà Nẵng thông báo, chưa lấy tên hai linh mục Công giáo là Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes đặt … Continue reading

Posted in Alexandre de Rhodes, Chữ quốc ngữ, Đặt tên đường | Leave a comment

Định kiến chính trị thành phản văn hóa

Chu Mộng Long Tôi không ngạc nhiên khi 12 nhà sử-chính trị ký đơn phản đối Đà Nẵng đặt tên đường lấy tên hai giáo sĩ phương Tây: Francisco de Pina và Alexandre de Rhodes. Vì lẽ đơn giản, định … Continue reading

Posted in Alexandre de Rhodes, Chữ quốc ngữ | Leave a comment