Category Archives: Hòa hợp dân tộc

Quầng sáng quê hương

Lê Học Lãnh Vân Thứ Ba, 31-10-2023 Anh chị sẽ thấy trong hình đính kèm dưới đây người bạn học của tôi, anh Dương Quang Tiến, đang trình bày báo cáo của mình tại Hội thảo quốc tế lần thứ … Continue reading

Posted in Hòa hợp dân tộc | Leave a comment

Thư giãn Chủ nhật – TRIỆU CHỨNG NARCISSISM: TRƯỜNG HỢP TRẦN LONG ẨN

Chu Mộng Long Ông Trần Long Ẩn là người đồng hương với tôi. Ông bị chửi làm tôi cũng thấy nhột. Nhưng tôi tin nhiều người còn nhột hơn. Không chỉ nhột mà còn thù địch với dân mạng. Bởi … Continue reading

Posted in Hòa hợp dân tộc, Độc tài và kỳ thị | Leave a comment