Category Archives: Thị trường

Định hướng “Xã hội chủ nghĩa” nào?

p>Huy Đức 3-11-2022 Tôi không hề định kiến với “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng tôi muốn biết, nhà nước ta đang định hướng “kinh tế thị trường” theo loại xã hội chủ nghĩa … Continue reading

Posted in Thị trường, Định hướng XHCN | Leave a comment

Vậy rồi bán xe ở Mỹ thì sao? Khách hàng Mỹ liệu hồn à?

Phạm Lê Đoan Lại một vụ Tân Hiệp Phát thứ hai. Hình như đây là khuôn mặt chung của loại doanh nhân XHCN?  Thay vì ‘dọa’ đưa ra tòa dân sự, VinFast chọn ‘hình sự hóa’ để ‘trị’ khách hàng … Continue reading

Posted in Công an CS, Hình sự hóa, Thị trường | Leave a comment