Category Archives: Bầu cửr Mỹ 2020

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chưa chấm dứt

Nguyễn Quang Duy Cuộc bầu cử 2020 thật ra chưa chấm dứt vì ngày 5/1/2021 sắp tới tiểu bang Georgia sẽ bầu cử lại 2 ghế Thượng nghị sĩ và từ rạng sáng ngày 4/11/2020 đã xảy ra quá nhiều … Continue reading

Posted in Bầu cửr Mỹ 2020 | Leave a comment