Category Archives: Hiệu ứng lý thuyết CNXH

Tự răn mình

Nguyễn Ngọc Chu Có phải do một vị minh quân hay đại giáo chủ nào mới đưa ra một lý thuyết ghê gớm gì đó làm xôn xao dư luận và khiến học giới kinh hồn thất phách, đến nỗi … Continue reading

Posted in Hiệu ứng lý thuyết CNXH | Leave a comment