Category Archives: Ngoại giao bẫy nợ

Cá mập Trung Quốc: Sắp đến lúc “táp” các con nợ?

Lê Tây Sơn Khi các khoản nợ khổng lồ của Trung Quốc (TQ) cho các nuớc nghèo vay đã đến hạn và những nước nghèo nhất thế giới không có tiền để trả, bộ mặt đạo đức hay con buôn … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Ngoại giao bẫy nợ | Leave a comment