Category Archives: Ngôn ngữ và pháp luật

Sạn chữ (*) (Kỳ I và Kỳ II)

Thái Hạo Kỳ 1 – Sách giáo khoa Tiểu học – sai dấu câu [Bài đầu tiên của mục Sạn chữ xin bắt đầu từ “sạn” trong sách giáo khoa Tiểu học, cấp học quan trọng và là đặt nền … Continue reading

Posted in Giáo dục, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ và pháp luật, Thái Hạo | Leave a comment