Category Archives: Phá hoại rừng

Ka Pét và cái thiếu khoa học của Ủy ban “Khoa học” trong Quốc hội

TS. Phạm Đình Bá (VNTB) – Những người “tiên tiến” trong hệ thống “không chịu phát triển” thì không chịu suy nghĩ.

Posted in Phá hoại môi trường, Phá hoại rừng | Leave a comment