Category Archives: Thị trường kinh tế

Bắt người có vá được lỗ hổng của TTCK không?

Đỗ Ngà Vụ bắt Trịnh Văn Quyết trước đây và bắt ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt cho thấy, hai ông này cùng phạm một tội giống … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước, Thị trường kinh tế | Leave a comment