Category Archives: Trí thức bỏ đảng

Cuộc đời và cái chết rất buồn của một con người chính trực

(Kỷ niệm 13 năm ngày mất BS Dương Quỳnh Hoa 25-2-2006, người tiên phong trong hàng ngũ trí thức rời bỏ Đảng CS Việt Nam)(*) Mai Thanh Truyết Bài này của tác giả Mai Thanh Truyết viết sau khi cố … Continue reading

Posted in Trí thức bỏ đảng | Leave a comment

Trí thức, đảng viên kỳ cựu từ bỏ đảng sau khi GS Chu Hảo bị kỷ luật

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Trang  Courtesy FB Trang Mac Văn Hai trí thức nhiều năm tuổi đảng vừa tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ … Continue reading

Posted in Trí thức bỏ đảng | Leave a comment