Category Archives: Đội ngũ y tế trong đại dịch

Kỷ luật, thu hồi chứng chỉ hành nghề của nhân viên y tế

Võ Xuân Sơn Ngày 4/9/2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 7330/BYT-KCB, chấn chỉnh công tác nhân sự, yêu cầu tước chứng chỉ hành nghề nhân viên y tế nào bỏ việc hoặc vi phạm các quy định … Continue reading

Posted in Quản lý nhà nước trong đại dịch, Đội ngũ y tế trong đại dịch | Leave a comment