Category Archives: Phong tỏa đại dịch

Đói là thứ chúng ta đọc thấy: Phong tỏa khiến Việt Nam đói vì thiếu ăn

Tác giả: Sarah Johnson và Nhung Nguyen ‘Hunger was something we read about’: lockdown leaves Vietnam’s poor without food Người dịch: Nguyễn Chí Thành Việt Nam là một câu chuyện thành công về Covid nhưng việc phong tỏa gần đây … Continue reading

Posted in Phong tỏa đại dịch, Quản lý nhà nước trong đại dịch | Leave a comment