Category Archives: Sợ Tàu

Không hiểu nổi

Mạc Văn Trang – Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Đình Bin Tôi hoàn toàn đồng tình vả ủng hộ ý kiến của GS Mạc Văn Trang tại bài viết này! Thật là tệ hại, hư hỏng đến mức không thể … Continue reading

Posted in Gạc Ma, Sợ Tàu | Leave a comment