Category Archives: Phạm Đình Trọng

Tầm văn hóa của Bộ trưởng Bộ Văn hóa

Phạm Đình Trọng Chỉ có lãnh chúa, chủ nô thời Trung Cổ, thời chưa có Hiến pháp, chưa có luật pháp, thời quyền uy của lãnh chúa chủ nô là vô biên, không có giới hạn. Luật là chủ nô. … Continue reading

Posted in Bộ Văn hóa, Phạm Đình Trọng, văn hoá | Leave a comment

Ba bóng đen trùm xuống bản án tử hình oan Nguyễn Văn Chưởng

Phạm Đình Trọng   Án mạng giết hại thiếu tá công an Nguyễn Văn Sinh đêm 14.7.2007 ở đường vào cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng là bản án quá đơn giản, không có gì phức tạp, không khó … Continue reading

Posted in án oan, công an tra tấn, Luật pháp Việt Nam, Phạm Đình Trọng | Leave a comment

Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang: Tôi đã gửi niềm tin nhầm chỗ!

29/07/2022 Phạm Đình Trọng 29-7-2022 Viếng bác NGUYỄN ĐĂNG QUANG nguyên Đại tá An ninh đã hết lòng vì DÂN CHỦ      VĨNH              LÊN    BIỆT        ĐƯỜNG    HÀO              DÂN    QUANG         CHỦ    KHINH        XỨNG    ĐẠI              ĐĂNG   … Continue reading

Posted in Nguyễn Đăng Quang, Phạm Đình Trọng, Phân ưu, Xã hội dân sự | Leave a comment