Category Archives: Nghiệp đoàn

Tài xế Grab biểu tình: Rất công nhân, rất Marxist

Nguyễn Quốc Tấn Trung Vì sao chúng ta cần ủng hộ các hành động đấu tranh đòi quyền lợi của các tài xế Grab. Các tài xế Grab tắt ứng dụng và biểu tình phản đối công ty vào ngày … Continue reading

Posted in Nghiệp đoàn | Leave a comment