Category Archives: Nhân sự của Đảng

Đánh trống bỏ dùi

Nguyễn Khắc Mai Tôi viết nhận xét ngắn này riêng tặng anh Võ văn Thưởng và tất cả các anh chị lãnh đạo cao thấp của nước ta nhân ngày khai trường, những người đã đi đánh trống khai giảng năm … Continue reading

Posted in Giáo dục, Nhân sự của Đảng | Leave a comment

Hy vọng ở ông chủ

Lưu Trọng Văn Một nước trên đường phát triển mà công nghiệp hóa là chủ đạo thì Bộ Công thương là quan trong nhất trong Chính phủ. Ở Nhật Bộ trưởng là những chính trị gia lão luyện, tích lũy … Continue reading

Posted in Bộ máy quan chức, Nhân sự của Đảng | Leave a comment

Bộ trưởng không phải là cán bộ đường lối

Nguyễn Ngọc Chu Vài lời bình: Ông TBT xuất thân từ báo chí nhà trường… một dạng tuyên giáo. Ông PMC là tình báo, ông V.V.Th. cũng là Tuyên giáo, ông Nguyễn Th.Ngh. bị kỷ luật cảnh cáo khi là … Continue reading

Posted in Bộ máy quan chức, Nhân sự của Đảng | Leave a comment