Category Archives: Thái Lan

Đâu phải thua chỉ một trận bóng đá

Le Cong Dao Ngồi nghĩ lại, Thái Lan chỉ hơn ta có ba thứ là kinh tế, văn hoá và dân chủ, còn lại thì thua tất tần tật. Nó ít giáo sư tiến sĩ hơn ta Nó có chính … Continue reading

Posted in Thái Lan | Leave a comment