Category Archives: Việt Nam Quốc Dân Đảng

Lịch sử đã được viết như thế!

Nguyệt Quỳnh NQ xin mượn tâm tình của Nhà văn Nguyễn Đình Toàn để nhắc lại cái cảm xúc của một trong những ngày vô định năm xưa. Nguyễn Đình Toàn bảo rằng ngày ông bước chân lên tàu rời … Continue reading

Posted in Lịch sử Việt Nam, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc dân đảng muôn năm”

Trần Trung Đạo 14.06.2023  Ảnh pháp trường Yên Báy 17 tháng 6 năm 1930 

Posted in Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment

Kẻ thù của quý vị

Lưu Trọng Văn 18-6-2022 Ngày 17.6.1930, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng 11 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp xử tử ở Yên Bái. Khi nghe tin này một loạt học sinh Quốc học … Continue reading

Posted in Khởi nghĩa Yên Bái, Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment

Không ai trong số họ đã hô “Việt Nam Quốc Dân Đảng muôn năm”

Trần Trung Đạo Ngày 25 tháng 12, 1927 là ngày thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, một tổ chức chính trị quy tụ đông đảo người Việt yêu nước với chủ trương “Làm một cuộc cách mạng quốc gia, … Continue reading

Posted in Khởi nghĩa Yên Bái, Việt Nam Quốc Dân Đảng | Leave a comment