Category Archives: Nhân đạo

Nhân đạo không chọn phe

Nguyễn Ngọc Chu 1. Chiến tranh có phe, có chính nghĩa, có phi nghĩa. Nhưng nhân dân là người thất bại to lớn cuối cùng, mà không phụ thuộc vào phe, chính nghĩa hay phi nghĩa. Vì thế Hội Chữ … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Nhân đạo | Leave a comment