Category Archives: Xâm lược mềm

Những cuộc xâm lăng mềm (đọc sách “Hidden Hand” của Clive Hamilton và Mareike Ohlberg)

Nguyễn Văn Tuấn “Đối với chúng ta, người Việt Nam, đọc cuốn sách này rất ‘thấm’ và học được rất nhiều điều. Nhìn những nước phương Tây bị ảnh hưởng, thì câu hỏi Việt Nam có bị ảnh hưởng hay … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Mặt thật Tàu cộng, Xâm lược mềm | Leave a comment

Vấn đề chúng con muốn là không cho TRUNG QUỐC thuê đất

Đào Thị Tuyết Nhung Kính thưa các cấp lãnh đạo Thưa toàn thể anh chị em đồng bào Con chỉ là một hạt cát nhỏ mọn trên sa mac, một hậu sinh mới lớn. Trong bài tâm thư này nếu … Continue reading

Posted in Âm mưu phá hoại kinh tế Việt Nam của Trung Quốc, đặc khu, Luật Đặc khu, Xâm lược mềm | Leave a comment