Category Archives: Giá xăng phi mã

Nguyên nhân tăng giá xăng?

Chu Mộng Long Nói tăng giá xăng để tăng giá trị hàng xuất khẩu thì có là thiên tài kinh tế luận K. Marx cũng… khóc. Trong Tư bản luận, khi luận về lợi nhuận, K. Marx nói, nhà tư … Continue reading

Posted in Giá xăng phi mã, kinh tế | Leave a comment

Tiền lương và tiền xăng

Trần Thành Ông Trần Thành so sánh như trong bài là nhầm mất rồi. Dám chắc Chính phủ Việt Nam không bao giờ có cách cân nhắc tương quan – nói khí không phải – “nhẹ dạ” như ông. Nếu … Continue reading

Posted in Giá xăng phi mã | Leave a comment