Category Archives: Nông thôn mới

Xây dựng “nông thôn mới”

Thái Hạo 21-4-2024 Trong hình là một khu ruộng nhỏ ở làng tôi, tên là Rọc Núi. Cái rọc này chỉ rộng khoảng trên trăm bước chân, chạy một đường dài cắt ngang từ giữa làng kéo thẳng lên chân … Continue reading

Posted in Nông thôn mới, Thái Hạo | Leave a comment