Category Archives: Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa nhân văn

Thương yêu nào cho người

Theodore Dalrymple(*) Trần Quốc Việt dịch Dịch giả gửi tới Dân Luận Mùa hè 2001 Hầu như mỗi trí thức đều khẳng định trong lòng họ chỉ nghĩ đến phúc lợi của con người, và đặc biệt phúc lợi của … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa nhân văn | Leave a comment