Category Archives: Duterte

Duterte đoạn đành với Trung Quốc, Hà Nội vẫn “sợ” Bắc Kinh

Trần Gia Hân 2021-11-05 Tweet Nếu các lãnh đạo Việt Nam cứ nghĩ rằng dựa vào Trung Quốc để phát triển kinh tế thì câu chuyện Philippines dưới thời Duterte là đã quá rõ. Và để bảo vệ an ninh … Continue reading

Posted in Duterte, Quan hệ Việt - Trung | Leave a comment