Category Archives: Thủy lợi

Đập Rào Nan đe dọa sẽ là quả bom nước dội xuống đầu dân chúng

Trần Dzạ Dzũng Các Linh mục Giáo hạt Hòa Ninh, Quảng Bình phát lời kêu gọi Hiệp Thông yêu cầu dừng xây dựng đập Rào Nan để tránh đe dọa của viễn cảnh quả bom nước đang đung đưa trên … Continue reading

Posted in Thủy lợi | Leave a comment