Category Archives: tăng phí

Thu phí “chia tay”: xóa sạch quan liêu?

Nguyễn Hiền  Hãy ứng xử với công dân trên tư cách một chính thể bảo đảm những lợi quyền tốt nhất mà luật đã quy định thay vì tìm cách để bòn vét những cắc bạc trong người họ. Bởi … Continue reading

Posted in Các khoản phí, tăng phí | Leave a comment