Category Archives: Vai trò trí thức trong thể chế

Bà Phạm Chi Lan: Đáng sợ nhất là… tham nhũng chính sách

Phan Đăng thực hiện “Kinh khủng nhất chính là tham nhũng chính sách, hay chúng tôi còn gọi là ‘buôn’ cơ chế. Đó là tình trạng một số kẻ nào đó trong xã hội, phổ biến nhất là doanh nghiệp, … Continue reading

Posted in Phạm Chi Lan, Tham nhũng chính sách, Vai trò trí thức trong thể chế | Leave a comment