Category Archives: Nhân văn Giai phẩm

Nguyễn Hữu Đang: Một con người đáng cảm phục

Nguyễn Đình Cống Nguyễn Hữu Đang (1913-2007), xuất thân gia đinh trí thức, quê Thái Bình. Tham gia Mặt trận Dân chủ từ 1936, hoạt động trong lĩnh vưc Văn hóa cứu quốc. Được bầu vào Ủy ban Dân tộc … Continue reading

Posted in Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Đình Cống, Nhân văn Giai phẩm, Trí thức | Leave a comment