Category Archives: Đập thủy điện Mekong. Đập thủy điện Lan Thương

Thử đi tìm đường cứu … nước

Nguyễn Huy Cường Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng … Continue reading

Posted in Khô hạn, Sông Mékong, Đập thủy điện Mekong. Đập thủy điện Lan Thương | Leave a comment

Cần đặt bao nhiêu stent để thông dòng chảy sông Mekong?

Nguyen Khan

Posted in Khô hạn, Sông Mékong, Đập thủy điện Mekong. Đập thủy điện Lan Thương | Leave a comment