Category Archives: Quản lý xã hội

Mảnh đất ít người nhiều ma

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Thiển nghĩ: nếu có người cầm bút nào muốn tiếp tục nguồn cảm hứng của cuốn tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” vốn nổi tiếng một dạo và đã được đưa lên phim … Continue reading

Posted in Quản lý xã hội, Việt Nam | Leave a comment

Cảm nhận quê nhà

Nguyễn Thọ Phần 1 7-1-2023 Trong hai năm vừa qua, tôi về Việt Nam nhiều lần và lần nào cũng ở lại khá lâu. Má tôi già, yếu nên tôi phải thường xuyên về Sài Gòn chăm bà. Có ông … Continue reading

Posted in Quản lý xã hội, Việt Nam | Leave a comment

Để không lãng phí một mũi vắc-xin nào

Lê Viết Hải* 9-8-2021 Thay vì dồn quá nhiều nguồn lực cho công tác dập dịch mà không đạt được mục tiêu thì dồn nguồn lực cho công tác tiêm chủng. Tiêm chủng mới là vấn đề mấu chốt để … Continue reading

Posted in Chống Covid ở Việt Nam, Quản lý xã hội | Leave a comment