Category Archives: Phồn vinh giả tạo

Miền Nam trước 1975 có là “phồn vinh giả tạo”?

Tuấn Khanh 30-5-2023 Sau năm 1975, một trong những cách mô tả của báo chí nhà nước mới về sự thịnh vượng của miền Nam là một xã hội “phồn vinh giả tạo”. Cách dẫn giải của cụm từ này, … Continue reading

Posted in Phồn vinh giả tạo | Leave a comment