Category Archives: Kiêu ngạo hay ngu xuẩn

Tasteless

p align=”justify”>Nguyễn Văn Tuấn Nhân đang có cuộc trao đổi về “Tiên học lễ hậu học văn” trên mạng, xin nói ngay đây là loại người rất cần đem câu cách ngôn này ra dạy để cho họ hiểu thế … Continue reading

Posted in Kiêu ngạo hay ngu xuẩn, Văn hóa ứng xử | Leave a comment