Category Archives: Chiến lược ngoại giao

Ngoại giao Việt Nam: Làm thế nào để dẫn dắt?

TS Đinh Hoàng Thắng Gửi cho BBC từ Hà Nội NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES Việt Nam đông dân, có nhiều triển vọng phát triển Chính phủ Việt Nam nói đã và đang sẵn sàng đóng vai trò dẫn dắt, vai … Continue reading

Posted in Chiến lược ngoại giao | Leave a comment