Category Archives: Nguyễn-Khoa Thái Anh

Khóc một người vừa nằm xuống hay khóc cho những ai đã đi về bên kia quê hương hơn nửa thế kỷ qua?

Nguyễn-Khoa Thái Anh Hồi hương được gần 20 năm nay, sống và qua đời hồi cuối tháng 11 ở Hà Nội nơi anh yêu dấu, nhưng chẳng mấy người ở Việt Nam, ngay cả ở Hà Nội được biết đến … Continue reading

Posted in Hoà hợp hoà giải, Nguyễn Quí Đức, Nguyễn-Khoa Thái Anh, Trí thức hải ngoại | Leave a comment

A Review of the book “Japan and Vietnam are natural allies” by Umeda Kunio

Posted on 26/07/2023 by Bauxite Việt Nam: Điểm sách “Nhật Bản và Việt Nam là đồng minh tự nhiên” của Umeda Kunio Nguyễn Đình Cống Translated by Nguyễn-Khoa Thái Anh I’m taking liberty to boldly write here a few things … Continue reading

Posted in Nguyễn Đình Cống, Nguyễn-Khoa Thái Anh, Quan hệ Nhật - Việt, Umeda Kunio | Leave a comment