Category Archives: Phiếu tín nhiệm của Quốc hội

Quốc hội Việt Nam công bố mức độ tín nhiệm các lãnh đạo

26/10/2023 VOA Tiếng Việt Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhận được nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất Thủ tướng Phạm Minh Chính có số phiếu tín nhiệm cao ít hơn nhiều so với Chủ tịch Quốc … Continue reading

Posted in Phiếu tín nhiệm của Quốc hội | Leave a comment