Category Archives: Vai trò Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương

Ngoại giao Phó tổng thống: Điều hành quan hệ của Mỹ ở Châu Á

Nguyễn Quang Dy  Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có kế hoạch thăm Singapore ngày 22/8 và Việt Nam ngày 24/8. Đây là lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm sang thăm Việt Nam, tiếp theo chuyến … Continue reading

Posted in Quan hệ Việt Mỹ, Vai trò Hoa Kỳ ở Châu Á Thái Bình Dương | Leave a comment