Category Archives: Nhận thức

Nhận thức khác và nhận thức lại về cộng sản

Nguyễn Đình Cống 1- Sơ lược về nhận thức Nhận thức là khởi đầu của mọi hành vi và công việc. Nhận thức đúng sẽ tạo ra hành động đúng, làm lợi cho bản thân và xã hội. Nhận thức sai … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa Mác, Nhận thức | Leave a comment

Vì sao con người ta ngu lâu?

(Nhân đọc từ Facebooker Lê Xuân Nghĩa) Nguyễn Kim Chi Hình: Ngôi sao truyền thông Lê Văn Cương Khó ai trả lời được câu hỏi này một cách đơn giản. Nó là kết quả của giáo dục, tuyên truyền một … Continue reading

Posted in Nhận thức, Tính đảng | Leave a comment