Category Archives: Duy Ngô Nhĩ

Cao Ủy Nhân Quyền LHQ và các nước phương Tây dồn dập tố cáo những hành động của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương

Continue reading

Posted in Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương | Leave a comment

Các nhóm tín ngưỡng bị bức hại trong trại tập trung Tân Cương

Minh Nhật dịch Ngày 6/9/2020 vừa qua, Tạp chí Nhân quyền Ý Bitter Winter đưa tin, bên cạnh hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ, những thành viên của các phong trào tín ngưỡng như Đông phương Thiểm điện, Nhân chứng … Continue reading

Posted in Duy Ngô Nhĩ, Nhân Quyền | Leave a comment

Mỹ và Đạo luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ

Anh Khoa dịch Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các thành viên thuộc Bộ Chính trị Trung Quốc, những cá … Continue reading

Posted in Duy Ngô Nhĩ, Mỹ - Trung | Leave a comment