Category Archives: Tập quyền

Học thuyết tập quyền XHCN và kiểm soát quyền lực tại Việt Nam

Phú Nhuận Trong bối cảnh quyền lực tập trung như hiện nay, không thực sự xuất hiện nhu cầu bức thiết về một công cụ là tài phán hiến pháp, mà thiên chức của nó là bảo đảm cho sự … Continue reading

Posted in Kiểm soát quyền lực, Phạm Chí Dũng, Tập quyền | Leave a comment