Category Archives: đất hiếm

Chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm ở Lào Cai không cần giấy phép?

Báo Người Lao Động VN vừa đưa tin “Chuyên gia Trung Quốc thăm dò đất hiếm ở Lào Cai không cần giấy phép?”. Như vậy thì câu hỏi ai luôn luôn tiếp tay cho Trung Quốc cướp tài nguyên của … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, đất hiếm | Leave a comment