Category Archives: Già hoá dân số

Phần lớn châu Á đang già đi trước khi giàu có

Cù Tuấn biên dịch phân tích xã hội, kinh tế của The Economist Tóm tắt: Ngay cả các nước nghèo cũng phải bắt đầu lập kế hoạch cho dân số già. Sự gia tăng dân số trong độ tuổi lao động của … Continue reading

Posted in Già hoá dân số, kinh tế, Phát triển | Leave a comment