Category Archives: Trang Bauxite Việt Nam

Khi trí thức can đảm lên tiếng và đóng vai trò ‘khai sáng’

Quốc Phương BBC News Tiếng Việt BÁI BIỆT PHẠM HUYNH Anh Phạm Toàn yêu quý, Vô cùng đau đớn khi biết tin Anh ra đi giữa lúc tôi và anh chị em Bauxite Việt Nam không ai có mặt ở … Continue reading

Posted in Phạm Toàn, Trang Bauxite Việt Nam | Leave a comment