Category Archives: Hiệp định EVFTA

Bồ Tát EUDAG

Thục Quyên Những người theo Phật giáo Đại thừa đều ít nhiều đã từng nghe đến Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Địa Tạng… Đúng là Bồ tát EUDAG … Continue reading

Posted in Hiệp định EVFTA, Quan hệ Việt Nam - EU | Leave a comment