Category Archives: Việt Nam – Liên Xô

Tuyên truyền về Liên Xô quá mạnh khiến có người Việt Nam ủng hộ Nga xâm lược Ukraine

BBC Tiếng Việt Một nhà hoạt động thuộc Đảng Cộng sản Nga giơ cao lá cờ có chân dung của hai nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Liên Xô là Joseph Stalin và Vladimir Ilʹich Lenin vào … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam - Liên Xô | Leave a comment