Category Archives: Hiện tại và quá khứ

Khi nào người Việt Nam mới kiểm soát được hiện tại?

Phạm Phú Khải Vấn đề là đại đa số người dân không quan tâm, hoặc không ham muốn tìm hiểu, lịch sử một cách thấu đáo. Trong khi chế độ cầm quyền thao túng lịch sử theo chiều hướng của … Continue reading

Posted in Hiện tại và quá khứ, Lịch sử | Leave a comment